اینترنت اشیا (IOT) چیست؟ | چگونه از اینترنت اشیا کسب درآمد کنیم؟

آشنایی با اینترنت اشیا (IOT) به همراه بیان نقش مهم آن در صرفه جویی هزینه ها و نحوه ی به کارگیری آن در زمینه های مختلف برای کسب درآمد.

تفاوت بلاک چین و اینترنت اشیا (IOT) چیست؟

بیان توضیحات اجمالی در مورد بلاک چین و اینترنت اشیا (IOT) به همراه توضیحات مختصری در خصوص هر کدام از آن ها و جنبه های کاربردیشان.

رویکردهای اینترنت اشیا در سال 2019 که هر کسی باید بداند!

آشنایی با رویکردهای اینترنت اشیا و ذکر نکاتی در خصوص نقشی که اینترنت اشیا در برقراری نظم بیشتر و سهولت زندگی به همراه خواهد داشت.

کاربرد اینترنت اشیا در حوزه پزشکی و سلامت

نقش اینترنت اشیا در حوزه پزشکی و سلامت به همراه اهمیتی که IOT میتواند در سرعت بخشیدن به انتقال دادههای مربوط به بیمار برای پزشک در جهت درمان وی داشته باشد.

با کاربردهای اینترنت اشیا (IOT) آشنا شوید

آشنایی با مهم ترین کاربردهای اینترنت اشیا (IOT) در اتوماسیون صنعتی، حوزه ی بهداشت و ارتقا سطح سلامت جامعه، جمع آوری داده و ...