در تماس تلفنی برای اپلای ، چه چیزهایی را باید به دانشگاه بگوئیم؟

نکات مهمی در خصوص برقراری تماس تلفنی برای پذیرش در یک دانشگاه خارج از کشور و آنچه در تماس تلفنی برای اپلای باید گفته شود.