چگونگی لغو یا کنسل کردن و تغییر زمان پروازهای خارجی

راهنمایی ها و توضیحات لازم در مورد تغییر زمان پروازهای خارجی و چگونگی لغو و کنسل کردن بلیط رزرو شده به دلایل مختلفی که ممکن است شما از سفر منصرف شوید.