ارتباط با تراپِی

  • شیراز , بلوارامیرکبیر , نبش کوچه ۲۴ , ساختمان پریا واحد ۱۲

  • شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸/۳۰ الی ۲۱ , پنجشنبه ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۸

  • در تمامی روز ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۲۴ سفارشات پیگیری می شود

  • ۰۲۱-۲۸۴۲۴۰۱۷ , ۰۷۱-۳۸۳۸۵۰۴۵

  • Support@trapay.ir